NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 271 Karlskrona

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 174 1.52
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1191 10.43
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 10428 91.33
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 284 2.49
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 334 2.93
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 27 0.24
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 101 0.88
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 42 0.37
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 5 0.04
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 14 0.12
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 7 0.06
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).