NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 271 Karlskrona

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 204 1.99
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 961 9.37
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 9445 92.12
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 194 1.89
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 307 2.99
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 8 0.08
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 3 0.03
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 80 0.78
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 1 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 5 0.05
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 3 0.03
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 3 0.03
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).