NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 411 Lund

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 281 0.54
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 5877 11.31
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 43120 82.99
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 4214 8.11
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 3281 6.31
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 508 0.98
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 0 0.00
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 1227 2.36
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 33 0.06
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 133 0.26
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 52 0.10
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 62 0.12
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 2 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).