NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 411 Lund

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 325 0.46
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 5766 8.14
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 63561 89.77
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2842 4.01
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 2624 3.71
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 274 0.39
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 657 0.93
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 344 0.49
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 10 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 90 0.13
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 33 0.05
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 67 0.09
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 2 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).