NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 421 Halmstad

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 4 0.02
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1599 6.69
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 21938 91.81
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1060 4.44
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 591 2.47
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 40 0.17
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 212 0.89
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 21 0.09
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 22 0.09
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 1 0.00
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 8 0.03
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).