NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 421 Halmstad

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 256 1.01
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1735 6.82
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 23261 91.47
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 990 3.89
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 770 3.03
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 69 0.27
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 229 0.90
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 187 0.74
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 22 0.09
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 6 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 9 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).