NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 431 Helsingborg

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 122 0.58
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2288 10.85
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 19068 90.39
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 954 4.52
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 539 2.56
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 61 0.29
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 208 0.99
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 90 0.43
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 7 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 20 0.09
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 9 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 24 0.11
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 3 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).