NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 501 Göteborg

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 794 1.28
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 3584 5.80
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 54657 88.38
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 4383 7.09
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 825 1.33
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 273 0.44
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 382 0.62
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 735 1.19
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 12 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 70 0.11
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 20 0.03
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 5 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).