NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 501 Göteborg

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 649 1.13
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2959 5.17
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 50481 88.21
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 4324 7.56
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 564 0.99
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 278 0.49
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 396 0.69
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 448 0.78
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 11 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 42 0.07
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 13 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 9 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).