NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 511 Trollhättan

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 135 0.78
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 713 4.13
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 15557 90.06
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 812 4.70
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 484 2.80
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 11 0.06
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 205 1.19
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 43 0.25
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 0 0.00
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 16 0.09
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 0 0.00
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).