NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 511 Trollhättan

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 244 1.26
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 830 4.28
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 17622 90.78
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 718 3.70
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 616 3.17
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 39 0.20
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 210 1.08
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 198 1.02
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 1 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 33 0.17
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 0 0.00
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).