NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 521 Borås

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 17 0.08
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 839 3.99
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 19262 91.64
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 885 4.21
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 416 1.98
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 54 0.26
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 204 0.97
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 317 1.51
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 6 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 23 0.11
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 10 0.05
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 12 0.06
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).