NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 521 Borås

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 13 0.06
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 858 4.21
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 18679 91.76
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 823 4.04
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 399 1.96
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 66 0.32
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 226 1.11
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 115 0.56
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 26 0.13
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 5 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 7 0.03
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).