NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 531 Skövde

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 473 1.59
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2045 6.88
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 25133 84.52
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2530 8.51
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 987 3.32
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 281 0.95
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 165 0.55
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 138 0.46
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 7 0.02
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 5 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 10 0.03
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 2 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).