NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 531 Skövde

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 331 1.15
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1669 5.79
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 25324 87.83
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1980 6.87
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 739 2.56
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 236 0.82
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 111 0.38
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 154 0.53
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 27 0.09
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 5 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 1 0.00
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).