NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 541 Karlstad

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 258 1.00
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1008 3.90
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 21968 85.05
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 975 3.77
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 812 3.14
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 64 0.25
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 1 0.00
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 427 1.65
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 5 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 48 0.19
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 16 0.06
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 10 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 4 0.02

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).