NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 541 Karlstad

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     2 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 1131 4.43
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1113 4.36
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 22217 86.98
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 886 3.47
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 795 3.11
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 35 0.14
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 240 0.94
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 245 0.96
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 5 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 35 0.14
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 20 0.08
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 10 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).