NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 551 Örebro

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     12 0.11
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 294 2.80
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 248 2.37
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 7940 75.73
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 949 9.05
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 891 8.50
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 20 0.19
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 1 0.01
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 310 2.96
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 23 0.22
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 5 0.05
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 50 0.48
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).