NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 551 Örebro

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     22 0.13
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 179 1.05
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 505 2.96
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 14906 87.48
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 890 5.22
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 706 4.14
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 15 0.09
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 226 1.33
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 44 0.26
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 29 0.17
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 41 0.24
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).