NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 561 Västerås

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 216 1.03
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1919 9.13
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 19310 91.88
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 730 3.47
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 484 2.30
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 1 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 12 0.06
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 215 1.02
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 5 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 28 0.13
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 5 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 10 0.05
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).