NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 561 Västerås

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 361 1.97
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1677 9.16
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 16762 91.59
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 568 3.10
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 398 2.17
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 0 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 162 0.89
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 53 0.29
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 4 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 31 0.17
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 12 0.07
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).