NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 571 Dalarna

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 222 1.17
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1026 5.40
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 17280 90.91
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 686 3.61
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 571 3.00
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 90 0.47
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 122 0.64
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 36 0.19
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 1 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 34 0.18
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 22 0.12
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).