NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 571 Dalarna

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 414 1.79
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 970 4.19
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 20448 88.40
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1071 4.63
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 635 2.75
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 189 0.82
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 47 0.20
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 261 1.13
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 88 0.38
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 3 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 30 0.13
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).