NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 611 Gävle

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 116 0.54
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1517 7.09
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 19563 91.38
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1167 5.45
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 389 1.82
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 0 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 148 0.69
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 35 0.16
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 0 0.00
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 15 0.07
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).