NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 611 Gävle

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 21 0.10
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1922 8.99
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 19629 91.82
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 943 4.41
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 322 1.51
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 0 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 172 0.80
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 65 0.30
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 34 0.16
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 0 0.00
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).