NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 621 Sundsvall

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     3 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 487 2.27
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1660 7.73
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 18783 87.48
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1183 5.51
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 624 2.91
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 44 0.20
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 153 0.71
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 87 0.41
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 0 0.00
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 75 0.35
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 52 0.24
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).