NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 621 Sundsvall

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 384 2.10
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1819 9.95
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 15752 86.14
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1170 6.40
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 535 2.93
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 81 0.44
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 140 0.77
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 95 0.52
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 6 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 55 0.30
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 7 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 63 0.34
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).