NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 631 Jämtland

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 431 4.41
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1115 11.41
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 8366 85.64
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 607 6.21
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 213 2.18
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 36 0.37
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 62 0.63
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 92 0.94
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 0 0.00
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 16 0.16
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 1 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 12 0.12
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).