NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 631 Jämtland

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 728 7.69
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1155 12.20
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 7526 79.51
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 767 8.10
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 219 2.31
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 59 0.62
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 89 0.94
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 46 0.49
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 1 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 21 0.22
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 2 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 22 0.23
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).