NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 641 Umeå

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 375 1.95
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1094 5.70
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 15147 78.88
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2174 11.32
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 785 4.09
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 101 0.53
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 384 2.00
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 118 0.61
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 79 0.41
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 16 0.08
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 60 0.31
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 2 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).