NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 641 Umeå

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 330 1.65
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1028 5.15
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 15723 78.80
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2325 11.65
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 891 4.47
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 113 0.57
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 339 1.70
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 430 2.15
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 0 0.00
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 94 0.47
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 17 0.09
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 79 0.40
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).