NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 651 Sunderby

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 304 1.49
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1710 8.37
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 18216 89.17
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 854 4.18
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 540 2.64
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 110 0.54
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 126 0.62
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 296 1.45
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 32 0.16
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 61 0.30
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).