NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 651 Sunderby

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     2 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 148 0.90
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1203 7.32
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 15119 91.99
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 563 3.43
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 306 1.86
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 46 0.28
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 93 0.57
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 101 0.61
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 6 0.04
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 14 0.09
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 12 0.07
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 43 0.26
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).