NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 851 Medilab

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 112 0.70
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2417 15.19
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 14380 90.36
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 614 3.86
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 410 2.58
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 36 0.23
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 2 0.01
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 192 1.21
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 11 0.07
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 39 0.25
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 1 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 115 0.72
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 4 0.03

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).