NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 851 Medilab

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 48 0.27
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2900 16.13
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 16669 92.70
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 536 2.98
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 330 1.84
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 0 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 107 0.60
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 94 0.52
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 10 0.06
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 43 0.24
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 3 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 136 0.76
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 9 0.05

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).