NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1812 0.5% 227 0.1% 9 0.0% 58 0.0% 2 0.0% 9 0.0% 36 0.0% 369074 99.4% 371227 100.0%
ASCUS 1675 11.9% 1823 13.0% 72 0.5% 1200 8.5% 14 0.1% 23 0.2% 147 1.0% 9110 64.8% 14064 100.0%
CIN1 1302 16.5% 1930 24.5% 78 1.0% 1280 16.2% 18 0.2% 8 0.1% 112 1.4% 3163 40.1% 7891 100.0%
Körtelcellsatypi 132 33.2% 71 17.8% 2 0.5% 72 18.1% 34 8.5% 35 8.8% 12 3.0% 40 10.1% 398 100.0%
Atypi av oklar celltyp 47 21.3% 38 17.2% 3 1.4% 74 33.5% 8 3.6% 7 3.2% 9 4.1% 35 15.8% 221 100.0%
ASC-H 95 9.5% 156 15.7% 6 0.6% 576 57.8% 13 1.3% 17 1.7% 10 1.0% 123 12.3% 996 100.0%
CIN2 27 11.6% 15 6.4% 10 4.3% 147 63.1% 2 0.9% 4 1.7% 3 1.3% 25 10.7% 233 100.0%
CIN3 193 5.6% 315 9.1% 36 1.0% 2496 72.1% 55 1.6% 102 2.9% 25 0.7% 238 6.9% 3460 100.0%
Adenocarcinom 7 8.5% 5 6.1% . . 22 26.8% 19 23.2% 27 32.9% . . 2 2.4% 82 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 16.7% . . . . 2 33.3% 3 50.0% . . . . . . 6 100.0%
Skivepitelcancer 1 2.6% . . . . 22 57.9% . . 12 31.6% . . 3 7.9% 38 100.0%
Total 5292 1.3% 4580 1.1% 216 0.1% 5949 1.5% 168 0.0% 244 0.1% 354 0.1% 381813 95.8% 398616 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer: