NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 2001 0.5% 134 0.0% 24 0.0% 49 0.0% 3 0.0% 12 0.0% 33 0.0% 419513 99.5% 421769 100.0%
ASCUS 1645 12.2% 1474 11.0% 427 3.2% 920 6.8% 16 0.1% 25 0.2% 219 1.6% 8716 64.8% 13442 100.0%
CIN1 1159 16.5% 1464 20.9% 441 6.3% 989 14.1% 16 0.2% 17 0.2% 177 2.5% 2742 39.1% 7005 100.0%
Körtelcellsatypi 105 34.1% 38 12.3% 17 5.5% 49 15.9% 33 10.7% 22 7.1% 18 5.8% 26 8.4% 308 100.0%
Atypi av oklar celltyp 64 32.2% 22 11.1% 13 6.5% 50 25.1% 8 4.0% 7 3.5% 10 5.0% 25 12.6% 199 100.0%
ASC-H 70 10.6% 84 12.8% 71 10.8% 360 54.7% 11 1.7% 20 3.0% 14 2.1% 28 4.3% 658 100.0%
CIN2 170 7.9% 229 10.6% 382 17.7% 1181 54.9% 16 0.7% 35 1.6% 25 1.2% 115 5.3% 2153 100.0%
CIN3 29 2.4% 21 1.7% 58 4.8% 951 78.9% 24 2.0% 87 7.2% 10 0.8% 26 2.2% 1206 100.0%
Adenocarcinom 6 8.3% . . 3 4.2% 13 18.1% 25 34.7% 20 27.8% . . 5 6.9% 72 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 2 66.7% . . . . 1 33.3% . . . . . . . . 3 100.0%
Skivepitelcancer 1 3.0% . . 1 3.0% 13 39.4% 1 3.0% 15 45.5% . . 2 6.1% 33 100.0%
Total 5252 1.2% 3466 0.8% 1437 0.3% 4576 1.0% 153 0.0% 260 0.1% 506 0.1% 431198 96.5% 446848 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer: