NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
051 S:t Göran

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 409 4.0% 59 0.6% 6 0.1% 3 0.0% . . 1 0.0% 7 0.1% 9614 95.2% 10099 100.0%
ASCUS 195 35.0% 110 19.7% 29 5.2% 14 2.5% . . 2 0.4% 2 0.4% 205 36.8% 557 100.0%
CIN1 110 27.4% 129 32.1% 60 14.9% 24 6.0% . . . . 8 2.0% 71 17.7% 402 100.0%
Körtelcellsatypi 9 64.3% 2 14.3% . . 1 7.1% . . 2 14.3% . . . . 14 100.0%
Atypi av oklar celltyp 27 43.5% 5 8.1% 3 4.8% 3 4.8% . . 4 6.5% . . 20 32.3% 62 100.0%
ASC-H 22 31.4% 9 12.9% 14 20.0% 19 27.1% 2 2.9% 2 2.9% . . 2 2.9% 70 100.0%
CIN2 15 8.7% 25 14.5% 54 31.4% 71 41.3% 1 0.6% 3 1.7% 2 1.2% 1 0.6% 172 100.0%
CIN3 2 3.3% 1 1.7% 10 16.7% 40 66.7% 1 1.7% 5 8.3% 1 1.7% . . 60 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . . . . . 3 100.0% 3 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 789 6.9% 340 3.0% 176 1.5% 176 1.5% 4 0.0% 19 0.2% 20 0.2% 9916 86.7% 11440 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80009, M80703, M81403, M81406