NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
051 S:t Göran

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 426 4.3% 72 0.7% 6 0.1% 5 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 4 0.0% 9317 94.8% 9832 100.0%
ASCUS 311 29.8% 174 16.7% 32 3.1% 27 2.6% 1 0.1% 1 0.1% 7 0.7% 491 47.0% 1044 100.0%
CIN1 161 21.7% 284 38.3% 69 9.3% 54 7.3% 1 0.1% 3 0.4% 2 0.3% 168 22.6% 742 100.0%
Körtelcellsatypi 3 25.0% 1 8.3% 2 16.7% 2 16.7% . . . . 1 8.3% 3 25.0% 12 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 26.7% 2 13.3% 1 6.7% 1 6.7% . . 2 13.3% . . 5 33.3% 15 100.0%
ASC-H 23 25.3% 18 19.8% 12 13.2% 22 24.2% 1 1.1% 5 5.5% . . 10 11.0% 91 100.0%
CIN2 18 7.9% 33 14.5% 71 31.3% 92 40.5% 3 1.3% 1 0.4% 2 0.9% 7 3.1% 227 100.0%
CIN3 1 1.1% 1 1.1% 8 8.5% 71 75.5% 5 5.3% 7 7.4% . . 1 1.1% 94 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 1 16.7% . . . . 5 83.3% 6 100.0%
Totalt 947 7.9% 585 4.8% 201 1.7% 274 2.3% 13 0.1% 20 0.2% 16 0.1% 10007 83.0% 12063 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M81406, M84006