NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
051 S:t Göran

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 450 4.1% 88 0.8% . . 7 0.1% . . . . 4 0.0% 10378 95.0% 10927 100.0%
ASCUS 321 28.9% 202 18.2% 2 0.2% 34 3.1% 1 0.1% 1 0.1% 6 0.5% 544 49.0% 1111 100.0%
CIN1 333 23.3% 565 39.5% 7 0.5% 161 11.2% 1 0.1% 2 0.1% 14 1.0% 349 24.4% 1432 100.0%
Körtelcellsatypi 4 28.6% . . . . . . . . 5 35.7% . . 5 35.7% 14 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 8.3% 2 16.7% 1 8.3% 1 8.3% 1 8.3% 1 8.3% . . 5 41.7% 12 100.0%
ASC-H 26 19.1% 40 29.4% . . 58 42.6% 1 0.7% 4 2.9% 1 0.7% 6 4.4% 136 100.0%
CIN2 4 6.7% 10 16.7% 6 10.0% 38 63.3% . . . . 1 1.7% 1 1.7% 60 100.0%
CIN3 17 5.0% 26 7.6% 10 2.9% 262 77.1% 5 1.5% 10 2.9% 3 0.9% 7 2.1% 340 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 1 14.3% 4 57.1% . . 2 28.6% 7 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 1156 8.2% 933 6.6% 26 0.2% 561 4.0% 10 0.1% 28 0.2% 29 0.2% 11297 80.5% 14040 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M83803, M85006