NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
088 (081) Huddinge

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1286 2.7% 342 0.7% 11 0.0% 53 0.1% 1 0.0% 4 0.0% 66 0.1% 45210 96.2% 46973 100.0%
ASCUS 540 29.3% 460 25.0% 27 1.5% 202 11.0% 2 0.1% 5 0.3% 67 3.6% 540 29.3% 1843 100.0%
CIN1 519 25.4% 734 35.9% 30 1.5% 320 15.6% 2 0.1% 3 0.1% 53 2.6% 385 18.8% 2046 100.0%
Körtelcellsatypi 30 20.1% 37 24.8% 1 0.7% 37 24.8% 13 8.7% 10 6.7% 5 3.4% 16 10.7% 149 100.0%
Atypi av oklar celltyp 25 25.8% 17 17.5% 1 1.0% 13 13.4% . . 2 2.1% 5 5.2% 34 35.1% 97 100.0%
ASC-H 19 9.6% 41 20.8% 8 4.1% 117 59.4% 2 1.0% 5 2.5% 1 0.5% 4 2.0% 197 100.0%
CIN2 1 14.3% . . . . 3 42.9% . . . . . . 3 42.9% 7 100.0%
CIN3 101 7.6% 158 11.9% 25 1.9% 939 70.9% 17 1.3% 26 2.0% 18 1.4% 41 3.1% 1325 100.0%
Adenocarcinom 7 9.6% 2 2.7% . . 19 26.0% 14 19.2% 19 26.0% . . 12 16.4% 73 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . 2 18.2% . . 6 54.5% . . 3 27.3% 11 100.0%
Skivepitelcancer 1 4.3% . . . . 9 39.1% . . 12 52.2% . . 1 4.3% 23 100.0%
Totalt 2529 4.8% 1791 3.4% 103 0.2% 1714 3.2% 51 0.1% 92 0.2% 215 0.4% 46249 87.7% 52744 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80009, M80109, M80703, M81401, M81403, M81406, M84006, M84403, M84413, M85603