NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
088 (081) Huddinge

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1447 1.7% 294 0.3% 43 0.1% 36 0.0% 1 0.0% 12 0.0% 98 0.1% 84015 97.8% 85946 100.0%
ASCUS 442 21.7% 326 16.0% 95 4.7% 139 6.8% 1 0.0% 4 0.2% 104 5.1% 923 45.4% 2034 100.0%
CIN1 532 23.4% 736 32.4% 184 8.1% 296 13.0% 2 0.1% . . 111 4.9% 413 18.2% 2274 100.0%
Körtelcellsatypi 56 33.7% 23 13.9% 9 5.4% 21 12.7% 12 7.2% 7 4.2% 12 7.2% 26 15.7% 166 100.0%
Atypi av oklar celltyp 22 28.9% 17 22.4% 1 1.3% 14 18.4% . . 1 1.3% 3 3.9% 18 23.7% 76 100.0%
ASC-H 12 9.7% 11 8.9% 18 14.5% 63 50.8% 3 2.4% 7 5.6% 2 1.6% 8 6.5% 124 100.0%
CIN2 73 8.9% 110 13.4% 116 14.2% 443 54.2% 8 1.0% 16 2.0% 15 1.8% 37 4.5% 818 100.0%
CIN3 9 2.6% 5 1.5% 19 5.5% 259 75.5% 8 2.3% 33 9.6% 3 0.9% 7 2.0% 343 100.0%
Adenocarcinom 4 6.5% 1 1.6% 3 4.8% 8 12.9% 15 24.2% 19 30.6% 2 3.2% 10 16.1% 62 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 10.0% . . 1 10.0% 3 30.0% . . 4 40.0% . . 1 10.0% 10 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 11 44.0% 1 4.0% 10 40.0% . . 3 12.0% 25 100.0%
Totalt 2598 2.8% 1523 1.7% 489 0.5% 1293 1.4% 51 0.1% 113 0.1% 350 0.4% 85461 93.0% 91878 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80109, M80413, M80703, M81401, M81403, M81406, M83803, M84006, M84603, M85603