NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
088 (081) Huddinge

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1289 1.5% 300 0.3% 64 0.1% 17 0.0% 3 0.0% 9 0.0% 216 0.2% 86014 97.8% 87912 100.0%
ASCUS 426 17.4% 386 15.8% 136 5.6% 131 5.4% 2 0.1% 9 0.4% 179 7.3% 1177 48.1% 2446 100.0%
CIN1 497 20.2% 789 32.1% 276 11.2% 194 7.9% 5 0.2% 5 0.2% 224 9.1% 469 19.1% 2459 100.0%
Körtelcellsatypi 85 35.4% 25 10.4% 18 7.5% 33 13.8% 12 5.0% 5 2.1% 24 10.0% 38 15.8% 240 100.0%
Atypi av oklar celltyp 16 28.1% 3 5.3% 5 8.8% 8 14.0% 1 1.8% 2 3.5% 4 7.0% 18 31.6% 57 100.0%
ASC-H 14 8.8% 23 14.4% 26 16.3% 80 50.0% 4 2.5% 6 3.8% 3 1.9% 4 2.5% 160 100.0%
CIN2 88 9.4% 111 11.8% 236 25.2% 396 42.3% 4 0.4% 16 1.7% 34 3.6% 52 5.5% 937 100.0%
CIN3 5 1.8% 8 2.8% 19 6.8% 212 75.4% 4 1.4% 21 7.5% 4 1.4% 8 2.8% 281 100.0%
Adenocarcinom 4 5.6% 3 4.2% 1 1.4% 14 19.4% 8 11.1% 25 34.7% 3 4.2% 14 19.4% 72 100.0%
Skivepitelcancer 1 3.4% 1 3.4% . . 8 27.6% . . 14 48.3% . . 5 17.2% 29 100.0%
Totalt 2425 2.6% 1649 1.7% 781 0.8% 1093 1.2% 43 0.0% 112 0.1% 691 0.7% 87799 92.8% 94593 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80009, M80703, M81401, M81403, M84413, M84603, M88901