NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
121 Uppsala

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 386 2.6% 251 1.7% 49 0.3% 21 0.1% 2 0.0% 3 0.0% 20 0.1% 14324 95.1% 15056 100.0%
ASCUS 91 13.4% 125 18.4% 36 5.3% 41 6.0% 2 0.3% . . 6 0.9% 380 55.8% 681 100.0%
CIN1 41 11.3% 104 28.7% 52 14.4% 55 15.2% 3 0.8% 4 1.1% 4 1.1% 99 27.3% 362 100.0%
Körtelcellsatypi 6 46.2% 4 30.8% 1 7.7% 2 15.4% . . . . . . . . 13 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . 2 66.7% . . . . . . 1 33.3% 3 100.0%
CIN2 7 4.1% 31 18.1% 37 21.6% 72 42.1% 4 2.3% 8 4.7% . . 12 7.0% 171 100.0%
CIN3 1 0.9% 6 5.3% 8 7.0% 82 71.9% 4 3.5% 11 9.6% . . 2 1.8% 114 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 2 100.0% . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 2 66.7% . . 1 33.3% 3 100.0%
Totalt 532 3.2% 521 3.2% 183 1.1% 275 1.7% 15 0.1% 30 0.2% 30 0.2% 14819 90.3% 16405 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M81407, M85603