NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
121 Uppsala

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 420 2.1% 327 1.6% 46 0.2% 23 0.1% 3 0.0% 9 0.0% 19 0.1% 18981 95.7% 19828 100.0%
ASCUS 61 10.2% 116 19.4% 39 6.5% 30 5.0% 1 0.2% 1 0.2% 7 1.2% 343 57.4% 598 100.0%
CIN1 18 7.6% 61 25.8% 30 12.7% 52 22.0% . . 3 1.3% 1 0.4% 71 30.1% 236 100.0%
Körtelcellsatypi 6 30.0% 5 25.0% . . 3 15.0% 1 5.0% . . . . 5 25.0% 20 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 20.0% 1 10.0% . . 3 30.0% 1 10.0% 1 10.0% . . 2 20.0% 10 100.0%
CIN2 8 5.0% 25 15.7% 37 23.3% 76 47.8% 3 1.9% 3 1.9% 1 0.6% 6 3.8% 159 100.0%
CIN3 3 2.5% 7 5.7% 10 8.2% 88 72.1% 5 4.1% 8 6.6% 1 0.8% . . 122 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 5 62.5% . . 2 25.0% . . 1 12.5% 8 100.0%
Totalt 518 2.5% 542 2.6% 162 0.8% 280 1.3% 15 0.1% 27 0.1% 29 0.1% 19409 92.5% 20982 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M81407, M83803, M84006, M85603