NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
131 Eskilstuna

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 379 1.9% 72 0.4% 15 0.1% 2 0.0% . . 1 0.0% 23 0.1% 19090 97.5% 19582 100.0%
ASCUS 65 26.0% 69 27.6% 16 6.4% 13 5.2% . . . . 10 4.0% 77 30.8% 250 100.0%
CIN1 46 30.1% 46 30.1% 13 8.5% 4 2.6% . . . . 11 7.2% 33 21.6% 153 100.0%
Körtelcellsatypi 4 44.4% 1 11.1% 1 11.1% . . . . . . . . 3 33.3% 9 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 18.2% 3 13.6% 2 9.1% 9 40.9% . . . . . . 4 18.2% 22 100.0%
ASC-H 1 7.7% 1 7.7% 4 30.8% 5 38.5% . . 1 7.7% . . 1 7.7% 13 100.0%
CIN2 5 5.2% 8 8.3% 34 35.4% 33 34.4% . . 3 3.1% 4 4.2% 9 9.4% 96 100.0%
CIN3 . . 2 4.5% 7 15.9% 32 72.7% . . 2 4.5% . . 1 2.3% 44 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 1 33.3% . . . . 2 66.7% 3 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 504 2.5% 202 1.0% 92 0.5% 98 0.5% 1 0.0% 8 0.0% 48 0.2% 19220 95.3% 20173 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M84413