NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
211 Linköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 260 0.9% 32 0.1% 3 0.0% 4 0.0% 1 0.0% . . 8 0.0% 29705 99.0% 30013 100.0%
ASCUS 81 4.3% 248 13.1% 63 3.3% 78 4.1% 3 0.2% . . 10 0.5% 1410 74.5% 1893 100.0%
CIN1 47 4.6% 267 25.9% 60 5.8% 101 9.8% 1 0.1% . . 7 0.7% 546 53.1% 1029 100.0%
Körtelcellsatypi 22 26.5% 17 20.5% 3 3.6% 6 7.2% 6 7.2% 3 3.6% 3 3.6% 23 27.7% 83 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 20.0% 2 40.0% . . . . . . . . . . 2 40.0% 5 100.0%
ASC-H 2 8.0% 4 16.0% 6 24.0% 11 44.0% . . . . 1 4.0% 1 4.0% 25 100.0%
CIN2 4 1.7% 24 9.9% 78 32.2% 119 49.2% 3 1.2% 5 2.1% 1 0.4% 8 3.3% 242 100.0%
CIN3 1 0.7% 3 2.1% 10 7.1% 103 73.6% 3 2.1% 13 9.3% 1 0.7% 6 4.3% 140 100.0%
Adenocarcinom 1 5.6% . . . . . . 6 33.3% 6 33.3% . . 5 27.8% 18 100.0%
Skivepitelcancer . . 2 18.2% . . 2 18.2% . . 6 54.5% . . 1 9.1% 11 100.0%
Totalt 419 1.3% 599 1.8% 223 0.7% 424 1.3% 23 0.1% 33 0.1% 31 0.1% 31707 94.8% 33459 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80009, M80133, M80703, M81401, M81403, M81406, M83803, M84413