NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
211 Linköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 328 1.1% 128 0.4% . . 12 0.0% . . 1 0.0% 3 0.0% 29001 98.4% 29473 100.0%
ASCUS 108 6.0% 417 23.3% 2 0.1% 130 7.3% 2 0.1% 3 0.2% 6 0.3% 1125 62.7% 1793 100.0%
CIN1 77 7.0% 373 33.9% 3 0.3% 162 14.7% 2 0.2% 5 0.5% 1 0.1% 478 43.4% 1101 100.0%
Körtelcellsatypi 24 52.2% 5 10.9% . . 2 4.3% 3 6.5% 1 2.2% 1 2.2% 10 21.7% 46 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 2 100.0% 2 100.0%
ASC-H 4 4.3% 17 18.3% . . 61 65.6% 3 3.2% 2 2.2% 1 1.1% 5 5.4% 93 100.0%
CIN3 . . 17 5.6% 1 0.3% 235 77.6% 9 3.0% 28 9.2% 1 0.3% 12 4.0% 303 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 7.7% . . 9 69.2% . . 3 23.1% 13 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 2 100.0% 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 7 43.8% . . 8 50.0% . . 1 6.3% 16 100.0%
Totalt 541 1.6% 957 2.9% 6 0.0% 610 1.9% 19 0.1% 57 0.2% 13 0.0% 30639 93.3% 32842 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80133, M80703, M81403, M84413, M85603, M89333