NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
211 Linköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 246 0.8% 54 0.2% . . 8 0.0% . . 1 0.0% 2 0.0% 31403 99.0% 31714 100.0%
ASCUS 84 4.4% 294 15.3% 27 1.4% 118 6.2% . . 3 0.2% 6 0.3% 1385 72.2% 1917 100.0%
CIN1 51 4.6% 279 25.0% 37 3.3% 157 14.1% 3 0.3% 2 0.2% 6 0.5% 581 52.1% 1116 100.0%
Körtelcellsatypi 29 45.3% 6 9.4% 1 1.6% 1 1.6% 4 6.3% 2 3.1% . . 21 32.8% 64 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 33.3% . . . . . . . . . . . . 2 66.7% 3 100.0%
ASC-H 2 4.7% 7 16.3% 3 7.0% 20 46.5% 1 2.3% 4 9.3% . . 6 14.0% 43 100.0%
CIN2 6 2.3% 38 14.3% 22 8.3% 158 59.4% 3 1.1% 6 2.3% 2 0.8% 31 11.7% 266 100.0%
CIN3 3 1.9% 3 1.9% 4 2.6% 115 73.7% 2 1.3% 18 11.5% 1 0.6% 10 6.4% 156 100.0%
Adenocarcinom 4 18.2% . . . . . . 4 18.2% 6 27.3% . . 8 36.4% 22 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 3 33.3% 1 11.1% 5 55.6% . . . . 9 100.0%
Totalt 426 1.2% 681 1.9% 94 0.3% 580 1.6% 18 0.1% 47 0.1% 17 0.0% 33447 94.7% 35310 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80009, M80703, M81403, M83803