NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
231 Jönköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 337 1.5% 16 0.1% . . 4 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 22263 98.4% 22624 100.0%
ASCUS 189 20.0% 112 11.9% . . 76 8.1% . . 3 0.3% 14 1.5% 549 58.2% 943 100.0%
CIN1 112 23.4% 124 25.9% 1 0.2% 69 14.4% 6 1.3% 2 0.4% 11 2.3% 154 32.2% 479 100.0%
Körtelcellsatypi 5 35.7% . . . . . . 1 7.1% 1 7.1% 2 14.3% 5 35.7% 14 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 20.0% 1 5.0% . . 10 50.0% 1 5.0% . . . . 4 20.0% 20 100.0%
ASC-H 5 7.5% 6 9.0% . . 44 65.7% 4 6.0% 5 7.5% . . 3 4.5% 67 100.0%
CIN3 15 7.5% 19 9.5% . . 150 75.4% 3 1.5% 5 2.5% 2 1.0% 5 2.5% 199 100.0%
Adenocarcinom . . 1 25.0% . . . . . . 2 50.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 14.3% . . . . 1 14.3% 2 28.6% 1 14.3% . . 2 28.6% 7 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 668 2.7% 279 1.1% 1 0.0% 355 1.5% 18 0.1% 21 0.1% 31 0.1% 22986 94.4% 24359 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80006, M80703, M81403, M81406, M84413, M84603, M85603