NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
241 Växjö

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 225 2.4% 4 0.0% 1 0.0% . . . . 2 0.0% 3 0.0% 8953 97.4% 9188 100.0%
ASCUS 79 30.9% 18 7.0% 3 1.2% 18 7.0% 1 0.4% 1 0.4% . . 136 53.1% 256 100.0%
CIN1 58 27.6% 31 14.8% 8 3.8% 16 7.6% . . . . 1 0.5% 96 45.7% 210 100.0%
Körtelcellsatypi 3 33.3% 1 11.1% . . . . . . 2 22.2% . . 3 33.3% 9 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 50.0% . . 1 16.7% . . . . . . 1 16.7% 1 16.7% 6 100.0%
CIN2 9 7.3% 4 3.2% 31 25.0% 65 52.4% 3 2.4% 1 0.8% . . 11 8.9% 124 100.0%
CIN3 1 2.6% . . 1 2.6% 31 79.5% 1 2.6% 3 7.7% . . 2 5.1% 39 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 1 16.7% 1 16.7% . . 4 66.7% 6 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 378 3.8% 58 0.6% 45 0.5% 130 1.3% 6 0.1% 11 0.1% 5 0.1% 9206 93.6% 9839 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80703, M81403, M83803, M84006