NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
251 Kalmar

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 256 1.7% 69 0.5% . . 15 0.1% . . 1 0.0% 7 0.0% 14585 97.7% 14933 100.0%
ASCUS 67 9.7% 111 16.0% . . 61 8.8% . . . . 11 1.6% 444 64.0% 694 100.0%
CIN1 54 11.4% 114 24.0% . . 85 17.9% . . . . 16 3.4% 206 43.4% 475 100.0%
Körtelcellsatypi 7 25.9% 10 37.0% . . 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 2 7.4% 5 18.5% 27 100.0%
Atypi av oklar celltyp 7 17.5% 16 40.0% . . 4 10.0% 1 2.5% 1 2.5% 3 7.5% 8 20.0% 40 100.0%
ASC-H 8 4.8% 28 16.8% . . 114 68.3% 2 1.2% 3 1.8% 2 1.2% 10 6.0% 167 100.0%
CIN3 2 1.1% 8 4.5% . . 160 89.9% 2 1.1% 3 1.7% . . 3 1.7% 178 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 2 15.4% 6 46.2% . . 5 38.5% 13 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 5 55.6% . . 3 33.3% . . 1 11.1% 9 100.0%
Totalt 401 2.4% 356 2.2% . . 445 2.7% 8 0.0% 18 0.1% 41 0.2% 15267 92.3% 16536 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81401, M81403, M81406, M81409