NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
251 Kalmar

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 209 1.3% 56 0.3% 13 0.1% 5 0.0% . . 3 0.0% 104 0.6% 16250 97.7% 16640 100.0%
ASCUS 36 5.4% 86 13.0% 47 7.1% 24 3.6% . . . . 99 14.9% 372 56.0% 664 100.0%
CIN1 30 5.9% 128 25.0% 52 10.2% 33 6.4% . . . . 69 13.5% 200 39.1% 512 100.0%
Körtelcellsatypi 1 5.3% 2 10.5% 2 10.5% 4 21.1% 1 5.3% 3 15.8% 3 15.8% 3 15.8% 19 100.0%
Atypi av oklar celltyp 6 14.6% 4 9.8% 3 7.3% 6 14.6% . . 3 7.3% 10 24.4% 9 22.0% 41 100.0%
ASC-H 3 2.6% 11 9.6% 28 24.6% 60 52.6% 1 0.9% 3 2.6% 6 5.3% 2 1.8% 114 100.0%
CIN2 2 4.7% 6 14.0% 8 18.6% 23 53.5% . . . . 2 4.7% 2 4.7% 43 100.0%
CIN3 2 2.0% 2 2.0% 6 6.0% 82 82.0% 1 1.0% 4 4.0% . . 3 3.0% 100 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 7 77.8% . . 2 22.2% 9 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 3 75.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Totalt 289 1.6% 295 1.6% 159 0.9% 237 1.3% 3 0.0% 26 0.1% 293 1.6% 16844 92.8% 18146 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80109, M80703, M81401, M81403, M81409