NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
411 Lund

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1131 2.8% 62 0.2% 1 0.0% 14 0.0% 1 0.0% 8 0.0% 32 0.1% 38890 96.9% 40139 100.0%
ASCUS 658 20.9% 238 7.6% 2 0.1% 126 4.0% 1 0.0% 2 0.1% 60 1.9% 2055 65.4% 3142 100.0%
CIN1 531 20.8% 366 14.3% 5 0.2% 236 9.2% 5 0.2% . . 44 1.7% 1370 53.6% 2557 100.0%
Körtelcellsatypi 46 46.9% 6 6.1% . . 3 3.1% 7 7.1% 4 4.1% 7 7.1% 25 25.5% 98 100.0%
Atypi av oklar celltyp 13 27.1% 3 6.3% . . 8 16.7% 1 2.1% 1 2.1% 1 2.1% 21 43.8% 48 100.0%
ASC-H 62 16.0% 44 11.4% . . 198 51.2% 4 1.0% 7 1.8% 11 2.8% 61 15.8% 387 100.0%
CIN3 81 7.7% 78 7.4% 1 0.1% 718 68.6% 12 1.1% 21 2.0% 11 1.1% 125 11.9% 1047 100.0%
Adenocarcinom 4 8.7% 1 2.2% . . 2 4.3% 17 37.0% 10 21.7% 1 2.2% 11 23.9% 46 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 50.0% . . . . . . . . . . . . 1 50.0% 2 100.0%
Skivepitelcancer 3 12.5% . . . . 4 16.7% . . 12 50.0% . . 5 20.8% 24 100.0%
Totalt 2530 5.3% 798 1.7% 9 0.0% 1309 2.8% 48 0.1% 65 0.1% 167 0.4% 42564 89.6% 47490 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80413, M80703, M81401, M81403, M83803, M83806, M88033, M89803