NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
411 Lund

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1095 1.8% 31 0.1% 6 0.0% 8 0.0% 1 0.0% 7 0.0% 61 0.1% 60279 98.0% 61488 100.0%
ASCUS 374 17.6% 122 5.7% 10 0.5% 61 2.9% 2 0.1% 1 0.0% 83 3.9% 1478 69.4% 2131 100.0%
CIN1 393 19.6% 271 13.5% 57 2.8% 117 5.8% 1 0.0% 5 0.2% 70 3.5% 1094 54.5% 2008 100.0%
Körtelcellsatypi 22 33.8% 4 6.2% . . 1 1.5% 4 6.2% 4 6.2% 3 4.6% 27 41.5% 65 100.0%
Atypi av oklar celltyp 22 40.0% 5 9.1% 2 3.6% 2 3.6% 1 1.8% 2 3.6% 5 9.1% 16 29.1% 55 100.0%
ASC-H 39 19.1% 15 7.4% 12 5.9% 91 44.6% . . 4 2.0% 14 6.9% 29 14.2% 204 100.0%
CIN2 43 7.9% 39 7.2% 119 22.0% 255 47.0% 5 0.9% 6 1.1% 14 2.6% 61 11.3% 542 100.0%
CIN3 10 3.1% 5 1.6% 21 6.6% 239 74.7% 4 1.3% 12 3.8% 7 2.2% 22 6.9% 320 100.0%
Adenocarcinom 2 7.4% 1 3.7% . . 1 3.7% 7 25.9% 6 22.2% . . 10 37.0% 27 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 50.0% . . . . . . . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 11.1% . . 5 55.6% . . 3 33.3% 9 100.0%
Totalt 2001 3.0% 493 0.7% 227 0.3% 776 1.2% 25 0.0% 53 0.1% 257 0.4% 63019 94.3% 66851 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80006, M80703, M81401, M81403, M81409, M83803, M83806, M85603, M96803