NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
411 Lund

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1039 1.5% 47 0.1% 11 0.0% 8 0.0% . . 8 0.0% 43 0.1% 68624 98.3% 69780 100.0%
ASCUS 436 15.8% 161 5.8% 44 1.6% 49 1.8% . . 3 0.1% 98 3.5% 1972 71.4% 2763 100.0%
CIN1 374 17.4% 249 11.6% 108 5.0% 99 4.6% . . 4 0.2% 103 4.8% 1214 56.4% 2151 100.0%
Körtelcellsatypi 38 43.2% 4 4.5% . . . . 6 6.8% 2 2.3% 6 6.8% 32 36.4% 88 100.0%
Atypi av oklar celltyp 28 37.8% 3 4.1% 3 4.1% 9 12.2% 2 2.7% . . 6 8.1% 23 31.1% 74 100.0%
ASC-H 3 50.0% . . . . 1 16.7% . . . . 2 33.3% . . 6 100.0%
CIN2 64 9.0% 71 10.0% 219 30.8% 230 32.4% 6 0.8% 10 1.4% 23 3.2% 87 12.3% 710 100.0%
CIN3 11 3.1% 12 3.3% 26 7.2% 263 73.3% 6 1.7% 14 3.9% 3 0.8% 24 6.7% 359 100.0%
Adenocarcinom 5 10.9% . . . . . . 15 32.6% 10 21.7% 2 4.3% 14 30.4% 46 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 2 100.0% . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer 1 5.9% . . . . 7 41.2% . . 6 35.3% . . 3 17.6% 17 100.0%
Totalt 1999 2.6% 547 0.7% 411 0.5% 666 0.9% 35 0.0% 59 0.1% 286 0.4% 71993 94.7% 75996 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80109, M80703, M81203, M81401, M81403, M81406, M83802, M83803, M84413, M85603