NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
421 Halmstad

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 474 2.1% 30 0.1% . . 7 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 4 0.0% 21998 97.7% 22516 100.0%
ASCUS 118 21.5% 75 13.6% . . 46 8.4% 1 0.2% 4 0.7% 3 0.5% 303 55.1% 550 100.0%
CIN1 169 29.3% 125 21.7% . . 55 9.5% . . 1 0.2% 8 1.4% 218 37.8% 576 100.0%
Körtelcellsatypi 6 35.3% 1 5.9% . . 2 11.8% 5 29.4% 1 5.9% 1 5.9% 1 5.9% 17 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 50.0% 1 25.0% . . . . . . . . . . 1 25.0% 4 100.0%
ASC-H 5 12.2% 7 17.1% . . 27 65.9% . . . . 1 2.4% 1 2.4% 41 100.0%
CIN2 5 12.2% 3 7.3% 1 2.4% 30 73.2% . . . . . . 2 4.9% 41 100.0%
CIN3 13 8.7% 14 9.3% . . 113 75.3% . . 4 2.7% 1 0.7% 5 3.3% 150 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 16.7% . . 2 33.3% . . 3 50.0% 6 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 3 100.0% . . . . 3 100.0%
Totalt 792 3.3% 256 1.1% 1 0.0% 281 1.2% 7 0.0% 18 0.1% 18 0.1% 22532 94.3% 23905 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81401, M81403, M83106, M83806