NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
431 Helsingborg

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 399 2.1% 16 0.1% 4 0.0% 3 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 33 0.2% 18110 97.5% 18567 100.0%
ASCUS 123 17.0% 79 10.9% 10 1.4% 35 4.8% . . . . 36 5.0% 441 60.9% 724 100.0%
CIN1 89 22.3% 82 20.6% 22 5.5% 45 11.3% . . . . 27 6.8% 134 33.6% 399 100.0%
Körtelcellsatypi 8 47.1% 1 5.9% . . . . 2 11.8% 2 11.8% . . 4 23.5% 17 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 15.0% 3 15.0% . . 5 25.0% 2 10.0% 1 5.0% 2 10.0% 4 20.0% 20 100.0%
ASC-H 3 5.9% 15 29.4% 4 7.8% 22 43.1% . . 1 2.0% 5 9.8% 1 2.0% 51 100.0%
CIN2 8 4.5% 18 10.2% 54 30.5% 89 50.3% 1 0.6% 1 0.6% . . 6 3.4% 177 100.0%
CIN3 3 3.2% 1 1.1% 5 5.3% 81 85.3% . . 2 2.1% . . 3 3.2% 95 100.0%
Adenocarcinom 1 12.5% . . . . . . 1 12.5% 2 25.0% . . 4 50.0% 8 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3% 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 6 85.7% . . 1 14.3% 7 100.0%
Totalt 637 3.2% 215 1.1% 99 0.5% 280 1.4% 7 0.0% 17 0.1% 104 0.5% 18709 93.2% 20068 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80203, M80703, M81403, M84413, M84416