NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
501 Göteborg

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1284 2.6% 419 0.9% 37 0.1% 27 0.1% 1 0.0% 10 0.0% 22 0.0% 46706 96.3% 48506 100.0%
ASCUS 568 16.8% 606 17.9% 162 4.8% 192 5.7% 4 0.1% 1 0.0% 35 1.0% 1821 53.7% 3389 100.0%
CIN1 69 15.5% 129 28.9% 56 12.6% 56 12.6% . . . . 8 1.8% 128 28.7% 446 100.0%
Körtelcellsatypi 11 55.0% . . 1 5.0% . . 1 5.0% 2 10.0% . . 5 25.0% 20 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 37.5% . . 2 25.0% . . . . 1 12.5% . . 2 25.0% 8 100.0%
ASC-H 24 12.7% 47 24.9% 26 13.8% 66 34.9% 3 1.6% 4 2.1% 8 4.2% 11 5.8% 189 100.0%
CIN2 37 11.7% 42 13.3% 90 28.6% 136 43.2% . . 1 0.3% 1 0.3% 8 2.5% 315 100.0%
CIN3 16 4.5% 9 2.5% 37 10.4% 264 74.2% 4 1.1% 17 4.8% 3 0.8% 6 1.7% 356 100.0%
Adenocarcinom 1 8.3% . . . . . . 2 16.7% 6 50.0% . . 3 25.0% 12 100.0%
Skivepitelcancer 1 9.1% . . 1 9.1% 2 18.2% . . 5 45.5% . . 2 18.2% 11 100.0%
Totalt 2014 3.8% 1252 2.4% 412 0.8% 743 1.4% 15 0.0% 47 0.1% 77 0.1% 48692 91.4% 53252 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M81406, M83803, M83806, M84413