NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
501 Göteborg

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1143 2.2% 458 0.9% 103 0.2% 27 0.1% 1 0.0% 2 0.0% 74 0.1% 49029 96.4% 50837 100.0%
ASCUS 597 16.8% 605 17.0% 318 8.9% 176 4.9% 4 0.1% 4 0.1% 52 1.5% 1807 50.7% 3563 100.0%
CIN1 86 16.7% 131 25.5% 85 16.5% 56 10.9% . . . . 15 2.9% 141 27.4% 514 100.0%
Körtelcellsatypi 8 25.8% 3 9.7% 4 12.9% 4 12.9% 2 6.5% 4 12.9% . . 6 19.4% 31 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 4 100.0% 4 100.0%
ASC-H 20 9.0% 43 19.4% 52 23.4% 83 37.4% 2 0.9% 4 1.8% 5 2.3% 13 5.9% 222 100.0%
CIN2 29 10.4% 24 8.6% 87 31.1% 117 41.8% . . 3 1.1% 5 1.8% 15 5.4% 280 100.0%
CIN3 8 2.5% 17 5.3% 27 8.5% 249 78.1% . . 13 4.1% . . 5 1.6% 319 100.0%
Adenocarcinom 3 13.0% 1 4.3% . . . . 1 4.3% 7 30.4% 1 4.3% 10 43.5% 23 100.0%
Skivepitelcancer 1 8.3% . . . . 4 33.3% . . 5 41.7% . . 2 16.7% 12 100.0%
Totalt 1895 3.4% 1282 2.3% 676 1.2% 716 1.3% 10 0.0% 42 0.1% 152 0.3% 51032 91.4% 55805 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803, M84803, M85206, M85603, M96803