NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
501 Göteborg

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1071 2.0% 429 0.8% 12 0.0% 55 0.1% 1 0.0% 8 0.0% 15 0.0% 51440 97.0% 53031 100.0%
ASCUS 440 12.6% 597 17.1% 21 0.6% 273 7.8% 4 0.1% 7 0.2% 16 0.5% 2137 61.1% 3495 100.0%
CIN1 85 12.8% 199 30.1% 10 1.5% 117 17.7% 1 0.2% . . 5 0.8% 245 37.0% 662 100.0%
Körtelcellsatypi 14 41.2% 2 5.9% . . 4 11.8% 3 8.8% 2 5.9% . . 9 26.5% 34 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 40.0% 1 20.0% . . . . . . . . . . 2 40.0% 5 100.0%
ASC-H 20 9.9% 39 19.2% 3 1.5% 97 47.8% 1 0.5% 3 1.5% 1 0.5% 39 19.2% 203 100.0%
CIN2 4 6.5% 13 21.0% 3 4.8% 34 54.8% 1 1.6% . . . . 7 11.3% 62 100.0%
CIN3 19 3.3% 64 11.1% 7 1.2% 390 67.7% 7 1.2% 16 2.8% 1 0.2% 72 12.5% 576 100.0%
Adenocarcinom . . 1 5.9% . . 2 11.8% 2 11.8% 9 52.9% . . 3 17.6% 17 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 9.1% . . 8 72.7% . . 2 18.2% 11 100.0%
Totalt 1655 2.8% 1345 2.3% 56 0.1% 973 1.7% 20 0.0% 53 0.1% 38 0.1% 53956 92.9% 58096 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803, M83806, M84006, M84606, M84613, M85603, M91003