NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
511 Trollhättan

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 363 2.4% 25 0.2% 5 0.0% 4 0.0% . . 5 0.0% 4 0.0% 14685 97.3% 15091 100.0%
ASCUS 118 18.9% 79 12.6% 23 3.7% 14 2.2% . . . . 10 1.6% 381 61.0% 625 100.0%
CIN1 67 18.3% 81 22.1% 36 9.8% 37 10.1% . . 1 0.3% 6 1.6% 139 37.9% 367 100.0%
Körtelcellsatypi 3 23.1% . . . . 1 7.7% . . 3 23.1% 1 7.7% 5 38.5% 13 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . 1 100.0% . . 1 100.0%
ASC-H 2 33.3% . . 2 33.3% 1 16.7% . . . . . . 1 16.7% 6 100.0%
CIN2 19 11.9% 22 13.8% 53 33.1% 52 32.5% 3 1.9% 1 0.6% 1 0.6% 9 5.6% 160 100.0%
CIN3 4 12.1% 1 3.0% 2 6.1% 20 60.6% . . 4 12.1% . . 2 6.1% 33 100.0%
Totalt 576 3.5% 208 1.3% 121 0.7% 129 0.8% 3 0.0% 14 0.1% 23 0.1% 15222 93.4% 16296 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M83803, M84803, M98013