NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
511 Trollhättan

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 304 1.8% 33 0.2% 3 0.0% 11 0.1% . . 4 0.0% 8 0.0% 16774 97.9% 17137 100.0%
ASCUS 54 12.5% 39 9.0% 7 1.6% 34 7.9% . . . . 2 0.5% 297 68.6% 433 100.0%
CIN1 65 13.9% 102 21.8% 8 1.7% 60 12.8% 1 0.2% 1 0.2% 3 0.6% 227 48.6% 467 100.0%
Körtelcellsatypi 10 40.0% . . . . 3 12.0% 2 8.0% 6 24.0% . . 4 16.0% 25 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 50.0% . . . . . . . . . . . . 1 50.0% 2 100.0%
ASC-H 11 57.9% 2 10.5% 1 5.3% 3 15.8% . . . . 1 5.3% 1 5.3% 19 100.0%
CIN2 7 15.2% 5 10.9% 1 2.2% 27 58.7% 1 2.2% 1 2.2% 1 2.2% 3 6.5% 46 100.0%
CIN3 23 14.4% 22 13.8% 3 1.9% 91 56.9% 1 0.6% 8 5.0% . . 12 7.5% 160 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 475 2.6% 203 1.1% 23 0.1% 229 1.3% 5 0.0% 21 0.1% 15 0.1% 17319 94.7% 18290 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M82463, M83803, M83806