NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
521 Borås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 330 1.8% 36 0.2% 5 0.0% 2 0.0% . . 4 0.0% 2 0.0% 17692 97.9% 18071 100.0%
ASCUS 94 15.5% 76 12.5% 20 3.3% 23 3.8% 1 0.2% . . 7 1.2% 387 63.7% 608 100.0%
CIN1 50 15.2% 73 22.3% 29 8.8% 15 4.6% 1 0.3% . . 1 0.3% 159 48.5% 328 100.0%
Körtelcellsatypi 10 45.5% 1 4.5% . . . . 2 9.1% 4 18.2% . . 5 22.7% 22 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 42.9% 1 14.3% 1 14.3% . . . . 1 14.3% . . 1 14.3% 7 100.0%
ASC-H 4 12.5% 5 15.6% 4 12.5% 16 50.0% 2 6.3% . . . . 1 3.1% 32 100.0%
CIN2 5 3.1% 12 7.5% 60 37.3% 62 38.5% . . 1 0.6% . . 21 13.0% 161 100.0%
CIN3 2 2.3% 2 2.3% 4 4.5% 75 85.2% 2 2.3% 3 3.4% . . . . 88 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 2 40.0% . . 3 60.0% 5 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 498 2.6% 206 1.1% 123 0.6% 194 1.0% 8 0.0% 16 0.1% 10 0.1% 18269 94.5% 19324 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803, M84603