NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
521 Borås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 353 1.9% 40 0.2% 6 0.0% 4 0.0% . . 1 0.0% 16 0.1% 17819 97.7% 18239 100.0%
ASCUS 73 13.9% 59 11.2% 39 7.4% 16 3.0% 1 0.2% . . 12 2.3% 327 62.0% 527 100.0%
CIN1 52 14.9% 72 20.6% 35 10.0% 13 3.7% . . 1 0.3% 8 2.3% 169 48.3% 350 100.0%
Körtelcellsatypi 8 33.3% . . . . 2 8.3% 1 4.2% 2 8.3% 1 4.2% 10 41.7% 24 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 14.3% . . . . . . . . 1 14.3% . . 5 71.4% 7 100.0%
CIN2 9 4.6% 27 13.8% 75 38.3% 63 32.1% 1 0.5% 1 0.5% . . 20 10.2% 196 100.0%
CIN3 . . . . 14 18.9% 49 66.2% 3 4.1% 6 8.1% . . 2 2.7% 74 100.0%
Adenocarcinom 1 12.5% . . . . . . . . 2 25.0% . . 5 62.5% 8 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 25.0% 1 25.0% . . 2 50.0% . . . . 4 100.0%
Totalt 497 2.6% 198 1.0% 170 0.9% 148 0.8% 6 0.0% 16 0.1% 37 0.2% 18357 94.5% 19429 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80009, M80703, M81403