NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
531 Skövde

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 877 3.7% 41 0.2% 8 0.0% 11 0.0% 1 0.0% 7 0.0% 4 0.0% 22810 96.0% 23759 100.0%
ASCUS 506 26.4% 157 8.2% 51 2.7% 81 4.2% . . 3 0.2% 5 0.3% 1117 58.2% 1920 100.0%
CIN1 205 26.6% 138 17.9% 65 8.4% 100 13.0% 2 0.3% . . 5 0.6% 255 33.1% 770 100.0%
Körtelcellsatypi 1 14.3% 1 14.3% . . . . . . . . . . 5 71.4% 7 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 42.9% 2 28.6% . . . . . . . . . . 2 28.6% 7 100.0%
ASC-H 31 16.0% 8 4.1% 35 18.0% 101 52.1% 5 2.6% 4 2.1% 1 0.5% 9 4.6% 194 100.0%
CIN2 23 16.3% 13 9.2% 47 33.3% 53 37.6% . . . . 1 0.7% 4 2.8% 141 100.0%
CIN3 6 5.4% . . 5 4.5% 89 79.5% . . 11 9.8% . . 1 0.9% 112 100.0%
Adenocarcinom 1 20.0% . . . . . . . . 2 40.0% . . 2 40.0% 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 2 100.0% . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 3 100.0% . . . . 3 100.0%
Totalt 1653 6.1% 360 1.3% 211 0.8% 435 1.6% 8 0.0% 32 0.1% 16 0.1% 24205 89.9% 26920 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80106, M80703, M81403, M81406, M83803