NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
531 Skövde

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 744 3.4% 53 0.2% 9 0.0% 7 0.0% . . 6 0.0% 2 0.0% 20928 96.2% 21749 100.0%
ASCUS 409 24.5% 129 7.7% 86 5.1% 46 2.8% . . . . 12 0.7% 988 59.2% 1670 100.0%
CIN1 190 28.8% 129 19.5% 88 13.3% 61 9.2% 2 0.3% 1 0.2% 2 0.3% 187 28.3% 660 100.0%
Körtelcellsatypi 2 14.3% . . 2 14.3% 1 7.1% . . 1 7.1% . . 8 57.1% 14 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 25.0% 1 25.0% . . . . . . . . . . 2 50.0% 4 100.0%
ASC-H 10 9.2% 9 8.3% 21 19.3% 59 54.1% 1 0.9% 4 3.7% . . 5 4.6% 109 100.0%
CIN2 15 10.3% 14 9.7% 43 29.7% 59 40.7% 3 2.1% 5 3.4% 1 0.7% 5 3.4% 145 100.0%
CIN3 4 3.7% 1 0.9% 9 8.4% 79 73.8% 2 1.9% 7 6.5% 1 0.9% 4 3.7% 107 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 2 40.0% . . 3 60.0% 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 50.0% . . . . . . . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 2 66.7% . . 1 33.3% 3 100.0%
Totalt 1376 5.6% 336 1.4% 258 1.1% 312 1.3% 8 0.0% 29 0.1% 18 0.1% 22131 90.4% 24468 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80133, M80506, M80703, M81403, M82623, M83803, M85603