NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
531 Skövde

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 23 0.1% 4 0.0% . . 3 0.0% . . 4 0.0% 1 0.0% 23916 99.9% 23951 100.0%
ASCUS 17 1.1% 21 1.4% 2 0.1% 8 0.5% . . 2 0.1% 1 0.1% 1456 96.6% 1507 100.0%
CIN1 4 0.7% 9 1.6% 1 0.2% 5 0.9% . . 2 0.3% 1 0.2% 551 96.2% 573 100.0%
Körtelcellsatypi 1 5.0% . . . . . . 2 10.0% 1 5.0% . . 16 80.0% 20 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
ASC-H . . 2 1.3% 2 1.3% 15 9.9% . . 2 1.3% . . 131 86.2% 152 100.0%
CIN2 1 4.3% 1 4.3% . . 1 4.3% . . 1 4.3% . . 19 82.6% 23 100.0%
CIN3 1 0.7% 2 1.5% 1 0.7% 8 5.8% . . 13 9.5% . . 112 81.8% 137 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 1 20.0% 2 40.0% . . 2 40.0% 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% 2 100.0%
Totalt 47 0.2% 39 0.1% 6 0.0% 40 0.2% 3 0.0% 28 0.1% 3 0.0% 26206 99.4% 26372 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803