NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
541 Karlstad

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 395 1.9% 208 1.0% . . 24 0.1% . . 2 0.0% 15 0.1% 20342 96.9% 20986 100.0%
ASCUS 87 11.2% 191 24.6% . . 55 7.1% 1 0.1% 3 0.4% 8 1.0% 431 55.5% 776 100.0%
CIN1 65 10.0% 255 39.4% . . 109 16.8% . . 1 0.2% 4 0.6% 213 32.9% 647 100.0%
Körtelcellsatypi 10 37.0% 10 37.0% . . . . . . 1 3.7% . . 6 22.2% 27 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 30.0% 4 40.0% . . 1 10.0% . . 2 20.0% . . . . 10 100.0%
ASC-H 5 9.8% 26 51.0% . . 16 31.4% 1 2.0% . . 1 2.0% 2 3.9% 51 100.0%
CIN3 7 1.9% 59 16.3% 1 0.3% 266 73.3% 12 3.3% 6 1.7% . . 12 3.3% 363 100.0%
Adenocarcinom 1 6.7% . . . . 1 6.7% 6 40.0% 4 26.7% . . 3 20.0% 15 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 33.3% . . . . . . 1 33.3% 1 33.3% . . . . 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 20.0% . . 1 20.0% . . 3 60.0% 5 100.0%
Totalt 574 2.5% 753 3.3% 1 0.0% 473 2.1% 21 0.1% 21 0.1% 28 0.1% 21012 91.8% 22883 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M81406, M83803, M84421