NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
541 Karlstad

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 446 2.2% 118 0.6% 18 0.1% 8 0.0% 2 0.0% . . 25 0.1% 19472 96.9% 20089 100.0%
ASCUS 67 9.3% 136 19.0% 49 6.8% 35 4.9% . . 1 0.1% 11 1.5% 418 58.3% 717 100.0%
CIN1 57 11.8% 145 30.1% 57 11.8% 46 9.5% . . . . 4 0.8% 173 35.9% 482 100.0%
Körtelcellsatypi 11 55.0% 2 10.0% 1 5.0% 3 15.0% . . . . . . 3 15.0% 20 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . 1 25.0% 1 25.0% . . . . . . . . 2 50.0% 4 100.0%
ASC-H 1 3.4% 6 20.7% 7 24.1% 9 31.0% . . 1 3.4% 2 6.9% 3 10.3% 29 100.0%
CIN2 7 5.2% 24 17.9% 33 24.6% 58 43.3% . . 1 0.7% 3 2.2% 8 6.0% 134 100.0%
CIN3 4 1.9% 8 3.8% 17 8.2% 153 73.6% 9 4.3% 13 6.3% . . 4 1.9% 208 100.0%
Adenocarcinom 3 13.0% 1 4.3% . . 2 8.7% 4 17.4% 8 34.8% . . 5 21.7% 23 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 25.0% . . 2 50.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Totalt 596 2.7% 441 2.0% 183 0.8% 315 1.5% 15 0.1% 26 0.1% 45 0.2% 20090 92.5% 21711 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M84416