NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
541 Karlstad

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 416 2.0% 199 0.9% 13 0.1% 13 0.1% 4 0.0% 5 0.0% 16 0.1% 20558 96.9% 21224 100.0%
ASCUS 74 10.3% 155 21.6% 14 1.9% 45 6.3% 1 0.1% 1 0.1% 8 1.1% 421 58.6% 719 100.0%
CIN1 76 11.7% 200 30.8% 43 6.6% 68 10.5% . . 1 0.2% 11 1.7% 250 38.5% 649 100.0%
Körtelcellsatypi 6 40.0% 6 40.0% 1 6.7% 1 6.7% . . . . . . 1 6.7% 15 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . 1 14.3% 1 14.3% 1 14.3% . . . . . . 4 57.1% 7 100.0%
ASC-H 8 29.6% 5 18.5% 1 3.7% 9 33.3% 1 3.7% . . 1 3.7% 2 7.4% 27 100.0%
CIN2 20 10.2% 30 15.2% 43 21.8% 95 48.2% 1 0.5% 1 0.5% 2 1.0% 5 2.5% 197 100.0%
CIN3 . . 7 3.2% 8 3.7% 184 84.8% 3 1.4% 12 5.5% . . 3 1.4% 217 100.0%
Adenocarcinom 2 10.0% . . . . 2 10.0% 5 25.0% 4 20.0% . . 7 35.0% 20 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 5 100.0% . . . . 5 100.0%
Totalt 602 2.6% 603 2.6% 124 0.5% 418 1.8% 15 0.1% 29 0.1% 38 0.2% 21251 92.1% 23080 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803, M83806, M84413