NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
551 Örebro

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 107 1.5% 22 0.3% 1 0.0% 1 0.0% . . 1 0.0% 4 0.1% 7175 98.1% 7311 100.0%
ASCUS 101 14.2% 85 11.9% . . 40 5.6% . . 2 0.3% 7 1.0% 478 67.0% 713 100.0%
CIN1 91 13.1% 157 22.6% 2 0.3% 95 13.6% 1 0.1% . . 4 0.6% 346 49.7% 696 100.0%
Körtelcellsatypi 3 14.3% 1 4.8% 1 4.8% . . 2 9.5% 3 14.3% . . 11 52.4% 21 100.0%
Atypi av oklar celltyp 9 20.9% 5 11.6% 1 2.3% 12 27.9% 2 4.7% 1 2.3% 1 2.3% 12 27.9% 43 100.0%
ASC-H 1 7.7% 2 15.4% 1 7.7% 6 46.2% . . . . . . 3 23.1% 13 100.0%
CIN3 14 5.3% 19 7.2% 3 1.1% 204 77.6% 2 0.8% 8 3.0% 5 1.9% 8 3.0% 263 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . . . . . 5 100.0% 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 2 66.7% . . 1 33.3% 3 100.0%
Totalt 326 3.6% 291 3.2% 9 0.1% 358 3.9% 7 0.1% 18 0.2% 21 0.2% 8039 88.6% 9069 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M82603