NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
561 Västerås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 314 1.9% 12 0.1% 2 0.0% . . . . 3 0.0% 9 0.1% 16129 97.9% 16469 100.0%
ASCUS 121 35.5% 32 9.4% 21 6.2% 12 3.5% 2 0.6% 1 0.3% 13 3.8% 139 40.8% 341 100.0%
CIN1 72 27.3% 54 20.5% 31 11.7% 17 6.4% . . . . 21 8.0% 69 26.1% 264 100.0%
Körtelcellsatypi 12 57.1% 1 4.8% . . . . . . 1 4.8% 1 4.8% 6 28.6% 21 100.0%
Atypi av oklar celltyp 6 31.6% 1 5.3% 2 10.5% 1 5.3% . . 2 10.5% 2 10.5% 5 26.3% 19 100.0%
CIN2 15 11.5% 11 8.5% 49 37.7% 43 33.1% . . 1 0.8% 3 2.3% 8 6.2% 130 100.0%
CIN3 1 2.5% 2 5.0% 6 15.0% 28 70.0% . . 1 2.5% 1 2.5% 1 2.5% 40 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 1 33.3% . . 2 66.7% 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 14.3% 2 28.6% . . 3 42.9% . . 1 14.3% 7 100.0%
Totalt 541 3.1% 113 0.7% 112 0.6% 103 0.6% 2 0.0% 13 0.1% 50 0.3% 16360 94.6% 17294 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M84803