NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
561 Västerås

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 293 1.6% 32 0.2% . . 10 0.1% 1 0.0% . . 4 0.0% 18451 98.2% 18791 100.0%
ASCUS 95 16.2% 83 14.2% . . 48 8.2% 2 0.3% . . 9 1.5% 349 59.6% 586 100.0%
CIN1 54 14.1% 107 27.9% 1 0.3% 79 20.6% . . . . 3 0.8% 140 36.5% 384 100.0%
Körtelcellsatypi 11 47.8% 3 13.0% . . 3 13.0% 1 4.3% 3 13.0% 1 4.3% 1 4.3% 23 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 22.2% 1 11.1% . . 3 33.3% . . 2 22.2% . . 1 11.1% 9 100.0%
ASC-H . . 1 100.0% . . . . . . . . . . . . 1 100.0%
CIN2 . . 1 12.5% . . 7 87.5% . . . . . . . . 8 100.0%
CIN3 8 4.3% 14 7.5% . . 150 80.2% . . 8 4.3% 1 0.5% 6 3.2% 187 100.0%
Adenocarcinom 1 20.0% . . . . . . . . 2 40.0% . . 2 40.0% 5 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 20.0% 1 20.0% 3 60.0% . . . . 5 100.0%
Totalt 464 2.3% 242 1.2% 1 0.0% 301 1.5% 5 0.0% 18 0.1% 18 0.1% 18950 94.8% 19999 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803