NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
571 Dalarna

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 224 1.1% 160 0.8% . . 25 0.1% . . 3 0.0% . . 19304 97.9% 19716 100.0%
ASCUS 35 4.0% 146 16.6% . . 50 5.7% . . 1 0.1% . . 648 73.6% 880 100.0%
CIN1 16 3.3% 190 39.1% . . 90 18.5% . . . . 1 0.2% 189 38.9% 486 100.0%
Körtelcellsatypi 17 25.4% 27 40.3% . . 9 13.4% 3 4.5% 2 3.0% 1 1.5% 8 11.9% 67 100.0%
Atypi av oklar celltyp 4 18.2% 8 36.4% . . . . . . . . . . 10 45.5% 22 100.0%
ASC-H 4 2.9% 48 34.3% . . 76 54.3% 1 0.7% 3 2.1% . . 8 5.7% 140 100.0%
CIN3 1 0.5% 22 11.1% 1 0.5% 163 82.3% 3 1.5% 4 2.0% . . 4 2.0% 198 100.0%
Adenocarcinom 1 33.3% . . . . . . . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 2 100.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 302 1.4% 601 2.8% 1 0.0% 413 1.9% 7 0.0% 17 0.1% 2 0.0% 20171 93.8% 21514 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M83803