NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
621 Sundsvall

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 350 2.3% 31 0.2% . . 10 0.1% . . 1 0.0% 5 0.0% 14766 97.4% 15163 100.0%
ASCUS 259 27.6% 86 9.2% . . 46 4.9% . . 1 0.1% 6 0.6% 539 57.5% 937 100.0%
CIN1 144 35.3% 96 23.5% 3 0.7% 58 14.2% 1 0.2% . . 6 1.5% 100 24.5% 408 100.0%
Körtelcellsatypi 28 70.0% 2 5.0% . . 2 5.0% 2 5.0% . . . . 6 15.0% 40 100.0%
Atypi av oklar celltyp 33 67.3% 4 8.2% . . 7 14.3% 2 4.1% . . 1 2.0% 2 4.1% 49 100.0%
ASC-H 16 25.0% 6 9.4% . . 39 60.9% . . 1 1.6% . . 2 3.1% 64 100.0%
CIN2 23 21.3% 11 10.2% 2 1.9% 71 65.7% . . . . 1 0.9% . . 108 100.0%
CIN3 6 7.9% 3 3.9% 1 1.3% 61 80.3% 1 1.3% 4 5.3% . . . . 76 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% . . 2 33.3% 6 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 2 33.3% . . 4 66.7% . . . . 6 100.0%
Totalt 859 5.1% 239 1.4% 6 0.0% 297 1.8% 8 0.0% 12 0.1% 19 0.1% 15417 91.5% 16857 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81401, M81403