NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
621 Sundsvall

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 404 2.2% 27 0.1% 9 0.0% 1 0.0% . . . . 7 0.0% 17697 97.5% 18145 100.0%
ASCUS 270 29.6% 84 9.2% 20 2.2% 40 4.4% 1 0.1% 2 0.2% 16 1.8% 479 52.5% 912 100.0%
CIN1 158 32.9% 110 22.9% 43 9.0% 46 9.6% 1 0.2% . . 10 2.1% 112 23.3% 480 100.0%
Körtelcellsatypi 40 67.8% 2 3.4% 1 1.7% 1 1.7% 3 5.1% . . 3 5.1% 9 15.3% 59 100.0%
Atypi av oklar celltyp 13 36.1% 2 5.6% 2 5.6% 8 22.2% 1 2.8% 2 5.6% 2 5.6% 6 16.7% 36 100.0%
ASC-H 9 25.0% 5 13.9% 5 13.9% 13 36.1% 1 2.8% . . 2 5.6% 1 2.8% 36 100.0%
CIN2 11 10.0% 11 10.0% 33 30.0% 49 44.5% 1 0.9% 1 0.9% 1 0.9% 3 2.7% 110 100.0%
CIN3 2 3.0% 1 1.5% 5 7.5% 56 83.6% 1 1.5% 1 1.5% . . 1 1.5% 67 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . . . . . 4 100.0% 4 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 907 4.6% 242 1.2% 118 0.6% 214 1.1% 9 0.0% 7 0.0% 41 0.2% 18312 92.3% 19850 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81403, M84416, M85603