NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
631 Jämtland

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 200 3.0% 14 0.2% 2 0.0% 4 0.1% . . . . 10 0.1% 6537 96.6% 6767 100.0%
ASCUS 155 28.8% 72 13.4% 14 2.6% 29 5.4% . . 1 0.2% 10 1.9% 257 47.8% 538 100.0%
CIN1 45 26.2% 46 26.7% 8 4.7% 26 15.1% . . . . 5 2.9% 42 24.4% 172 100.0%
Körtelcellsatypi 12 66.7% . . 1 5.6% 1 5.6% . . . . 2 11.1% 2 11.1% 18 100.0%
Atypi av oklar celltyp 10 45.5% . . . . 2 9.1% 1 4.5% 2 9.1% 4 18.2% 3 13.6% 22 100.0%
ASC-H 3 9.1% 3 9.1% 4 12.1% 17 51.5% 2 6.1% 3 9.1% . . 1 3.0% 33 100.0%
CIN2 7 11.3% 4 6.5% 11 17.7% 37 59.7% . . 1 1.6% 1 1.6% 1 1.6% 62 100.0%
CIN3 . . 1 3.7% . . 25 92.6% . . 1 3.7% . . . . 27 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 2 50.0% 2 50.0% . . . . 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Totalt 432 5.7% 140 1.8% 40 0.5% 141 1.8% 5 0.1% 11 0.1% 32 0.4% 6843 89.5% 7644 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83106, M83803, M84411