NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
641 Umeå

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 311 2.0% 109 0.7% 13 0.1% 1 0.0% . . 1 0.0% 28 0.2% 14985 97.0% 15448 100.0%
ASCUS 263 17.3% 197 13.0% 24 1.6% 13 0.9% . . . . 43 2.8% 980 64.5% 1520 100.0%
CIN1 174 21.2% 287 35.0% 53 6.5% 55 6.7% 1 0.1% . . 22 2.7% 229 27.9% 821 100.0%
Körtelcellsatypi 13 40.6% 6 18.8% . . 2 6.3% . . 1 3.1% 2 6.3% 8 25.0% 32 100.0%
Atypi av oklar celltyp 13 37.1% 3 8.6% 1 2.9% 4 11.4% 2 5.7% . . 3 8.6% 9 25.7% 35 100.0%
ASC-H 12 16.7% 22 30.6% 8 11.1% 23 31.9% . . 1 1.4% 3 4.2% 3 4.2% 72 100.0%
CIN2 25 9.0% 67 24.2% 63 22.7% 101 36.5% 3 1.1% 1 0.4% 11 4.0% 6 2.2% 277 100.0%
CIN3 1 0.9% 3 2.7% 10 8.8% 86 76.1% . . 8 7.1% . . 5 4.4% 113 100.0%
Adenocarcinom 1 5.6% 1 5.6% 1 5.6% 3 16.7% 4 22.2% 6 33.3% 1 5.6% 1 5.6% 18 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Totalt 813 4.4% 695 3.8% 173 0.9% 289 1.6% 10 0.1% 18 0.1% 113 0.6% 16226 88.5% 18337 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M81406, M83806, M84606