NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
641 Umeå

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 327 2.2% 98 0.7% 1 0.0% 9 0.1% 1 0.0% . . 22 0.2% 14102 96.9% 14560 100.0%
ASCUS 306 16.3% 160 8.5% 12 0.6% 39 2.1% . . 2 0.1% 25 1.3% 1335 71.0% 1879 100.0%
CIN1 156 23.7% 166 25.2% 11 1.7% 53 8.1% 1 0.2% 1 0.2% 17 2.6% 253 38.4% 658 100.0%
Körtelcellsatypi 26 51.0% 9 17.6% 1 2.0% 2 3.9% 1 2.0% 1 2.0% 3 5.9% 8 15.7% 51 100.0%
Atypi av oklar celltyp 19 37.3% 6 11.8% 3 5.9% 5 9.8% . . . . 4 7.8% 14 27.5% 51 100.0%
ASC-H 16 19.5% 20 24.4% 5 6.1% 29 35.4% . . 2 2.4% 5 6.1% 5 6.1% 82 100.0%
CIN2 35 12.6% 47 17.0% 12 4.3% 169 61.0% 1 0.4% 2 0.7% 1 0.4% 10 3.6% 277 100.0%
CIN3 9 7.7% 4 3.4% 3 2.6% 93 79.5% 1 0.9% 4 3.4% 1 0.9% 2 1.7% 117 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 4 28.6% 2 14.3% 3 21.4% . . 5 35.7% 14 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 2 100.0% . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 33.3% 1 33.3% . . 1 33.3% . . . . 3 100.0%
Totalt 894 5.1% 510 2.9% 49 0.3% 404 2.3% 7 0.0% 18 0.1% 78 0.4% 15734 88.9% 17694 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M83803