NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
641 Umeå

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 369 2.5% 58 0.4% 1 0.0% 6 0.0% . . 2 0.0% 30 0.2% 14585 96.9% 15051 100.0%
ASCUS 345 18.1% 153 8.0% 4 0.2% 58 3.0% . . 1 0.1% 24 1.3% 1321 69.3% 1906 100.0%
CIN1 186 26.8% 192 27.7% 5 0.7% 63 9.1% . . 1 0.1% 20 2.9% 226 32.6% 693 100.0%
Körtelcellsatypi 22 45.8% 1 2.1% 1 2.1% 5 10.4% 3 6.3% . . 4 8.3% 12 25.0% 48 100.0%
Atypi av oklar celltyp 25 43.9% 5 8.8% . . 7 12.3% . . 1 1.8% 2 3.5% 17 29.8% 57 100.0%
ASC-H 16 20.8% 16 20.8% . . 29 37.7% 2 2.6% 2 2.6% 3 3.9% 9 11.7% 77 100.0%
CIN2 1 50.0% . . . . . . . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
CIN3 39 11.8% 38 11.5% 7 2.1% 227 68.8% . . 7 2.1% 4 1.2% 8 2.4% 330 100.0%
Adenocarcinom 1 6.7% 3 20.0% . . 5 33.3% . . 6 40.0% . . . . 15 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Totalt 1004 5.5% 466 2.6% 18 0.1% 400 2.2% 6 0.0% 21 0.1% 87 0.5% 16178 89.0% 18180 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M83803, M84613, M85603, M89303