NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
651 Sunderby

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 280 1.6% 44 0.3% . . 8 0.0% . . 2 0.0% 21 0.1% 17076 98.0% 17431 100.0%
ASCUS 89 14.2% 56 9.0% 1 0.2% 40 6.4% 1 0.2% . . 14 2.2% 424 67.8% 625 100.0%
CIN1 61 15.3% 125 31.3% 2 0.5% 71 17.8% . . . . 9 2.3% 131 32.8% 399 100.0%
Körtelcellsatypi 9 47.4% 1 5.3% . . 2 10.5% . . 1 5.3% 3 15.8% 3 15.8% 19 100.0%
Atypi av oklar celltyp 9 27.3% 5 15.2% . . 9 27.3% 4 12.1% 1 3.0% 1 3.0% 4 12.1% 33 100.0%
ASC-H 11 14.5% 14 18.4% . . 44 57.9% . . 1 1.3% 3 3.9% 3 3.9% 76 100.0%
CIN2 2 16.7% 2 16.7% . . 6 50.0% . . . . 2 16.7% . . 12 100.0%
CIN3 9 4.0% 12 5.3% . . 188 83.2% 6 2.7% 5 2.2% 1 0.4% 5 2.2% 226 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 3 75.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 1 100.0% . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 33.3% . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Totalt 470 2.5% 259 1.4% 3 0.0% 369 2.0% 11 0.1% 16 0.1% 54 0.3% 17647 93.7% 18829 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M84413, M84416, M87203