NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
651 Sunderby

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 303 2.0% 15 0.1% 4 0.0% 5 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 21 0.1% 15166 97.7% 15516 100.0%
ASCUS 80 21.6% 37 10.0% 17 4.6% 32 8.6% . . 1 0.3% 18 4.9% 185 50.0% 370 100.0%
CIN1 57 27.0% 34 16.1% 31 14.7% 29 13.7% 1 0.5% 1 0.5% 7 3.3% 51 24.2% 211 100.0%
Körtelcellsatypi 3 27.3% . . . . 1 9.1% 1 9.1% 2 18.2% 1 9.1% 3 27.3% 11 100.0%
Atypi av oklar celltyp 6 35.3% . . . . 3 17.6% 1 5.9% 1 5.9% . . 6 35.3% 17 100.0%
ASC-H 3 12.0% . . 3 12.0% 17 68.0% . . 1 4.0% . . 1 4.0% 25 100.0%
CIN2 14 14.3% 6 6.1% 19 19.4% 50 51.0% 1 1.0% . . 1 1.0% 7 7.1% 98 100.0%
CIN3 4 4.0% 1 1.0% 3 3.0% 78 77.2% 2 2.0% 10 9.9% 1 1.0% 2 2.0% 101 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 33.3% 1 33.3% . . . . 1 33.3% 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 3 60.0% . . 2 40.0% . . . . 5 100.0%
Totalt 470 2.9% 93 0.6% 77 0.5% 219 1.3% 8 0.0% 19 0.1% 49 0.3% 15422 94.3% 16357 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M81409, M83803, M83806