NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
851 Medilab

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 352 2.3% 84 0.5% 14 0.1% 18 0.1% . . 2 0.0% 71 0.5% 14993 96.5% 15534 100.0%
ASCUS 80 19.7% 53 13.0% 16 3.9% 16 3.9% 1 0.2% 4 1.0% 40 9.8% 197 48.4% 407 100.0%
CIN1 44 15.7% 66 23.5% 29 10.3% 43 15.3% . . 1 0.4% 20 7.1% 78 27.8% 281 100.0%
Körtelcellsatypi 13 36.1% 3 8.3% 4 11.1% 2 5.6% . . 2 5.6% 2 5.6% 10 27.8% 36 100.0%
Atypi av oklar celltyp 28 23.3% 14 11.7% 7 5.8% 15 12.5% . . 2 1.7% 17 14.2% 37 30.8% 120 100.0%
CIN2 15 15.5% 19 19.6% 13 13.4% 35 36.1% . . 2 2.1% 5 5.2% 8 8.2% 97 100.0%
CIN3 4 4.7% 3 3.5% 2 2.4% 57 67.1% 3 3.5% 11 12.9% 1 1.2% 4 4.7% 85 100.0%
Adenocarcinom . . 1 33.3% . . . . . . 1 33.3% . . 1 33.3% 3 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . 3 37.5% . . 4 50.0% 1 12.5% . . 8 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 10.0% 5 50.0% . . 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0% 10 100.0%
Totalt 536 3.2% 243 1.5% 86 0.5% 194 1.2% 4 0.0% 31 0.2% 158 1.0% 15329 92.4% 16581 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80009, M80703, M81401, M81403, M84413, M84603, M85603