NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
851 Medilab

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 350 2.7% 97 0.7% 3 0.0% 25 0.2% 1 0.0% 2 0.0% 65 0.5% 12632 95.9% 13175 100.0%
ASCUS 124 25.6% 84 17.4% 5 1.0% 37 7.6% . . . . 31 6.4% 203 41.9% 484 100.0%
CIN1 59 17.5% 96 28.4% 16 4.7% 49 14.5% 1 0.3% . . 17 5.0% 100 29.6% 338 100.0%
Körtelcellsatypi 10 31.3% 2 6.3% . . 3 9.4% 2 6.3% . . 1 3.1% 14 43.8% 32 100.0%
Atypi av oklar celltyp 34 34.0% 17 17.0% 1 1.0% 17 17.0% 2 2.0% 2 2.0% 7 7.0% 20 20.0% 100 100.0%
ASC-H 2 9.5% 3 14.3% . . 12 57.1% . . 1 4.8% 1 4.8% 2 9.5% 21 100.0%
CIN3 10 5.8% 16 9.3% 5 2.9% 120 69.8% 4 2.3% 6 3.5% . . 11 6.4% 172 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 25.0% . . . . 2 50.0% . . 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Skivepitelcancer 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 6 60.0% . . . . . . . . 10 100.0%
Totalt 591 4.1% 317 2.2% 31 0.2% 271 1.9% 10 0.1% 12 0.1% 122 0.9% 12983 90.6% 14337 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80009, M80703, M81401, M81403