NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2016
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 11472 2.0% 2086 0.4% 264 0.0% 231 0.0% 14 0.0% 85 0.0% 493 0.1% 565021 97.5% 579666 100.0%
ASCUS 4573 17.8% 3259 12.7% 704 2.7% 1244 4.8% 18 0.1% 42 0.2% 548 2.1% 15281 59.5% 25669 100.0%
CIN1 2715 18.2% 3628 24.3% 1002 6.7% 1655 11.1% 22 0.1% 29 0.2% 418 2.8% 5480 36.7% 14949 100.0%
Körtelcellsatypi 305 39.7% 77 10.0% 26 3.4% 55 7.2% 57 7.4% 47 6.1% 33 4.3% 169 22.0% 769 100.0%
Atypi av oklar celltyp 170 28.0% 75 12.3% 40 6.6% 86 14.1% 8 1.3% 26 4.3% 46 7.6% 157 25.8% 608 100.0%
ASC-H 204 13.7% 211 14.2% 191 12.8% 672 45.1% 22 1.5% 36 2.4% 47 3.2% 107 7.2% 1490 100.0%
CIN2 422 8.5% 570 11.4% 1148 23.0% 2383 47.8% 44 0.9% 59 1.2% 56 1.1% 308 6.2% 4990 100.0%
CIN3 81 2.9% 64 2.3% 174 6.2% 2145 77.0% 45 1.6% 177 6.4% 20 0.7% 80 2.9% 2786 100.0%
Adenocarcinom 17 7.3% 3 1.3% 3 1.3% 17 7.3% 43 18.4% 68 29.1% 3 1.3% 80 34.2% 234 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 3 9.4% . . 1 3.1% 6 18.8% . . 16 50.0% 2 6.3% 4 12.5% 32 100.0%
Skivepitelcancer 1 0.9% . . 3 2.7% 30 26.5% 2 1.8% 61 54.0% 1 0.9% 15 13.3% 113 100.0%
Totalt 19963 3.2% 9973 1.6% 3556 0.6% 8524 1.4% 275 0.0% 646 0.1% 1667 0.3% 586702 92.9% 631306 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80006, M80009, M80106, M80109, M80203, M80413, M80703, M81206, M81401, M81403, M81406, M81407, M81409, M83803, M83806, M84006, M84413, M84416, M84603, M84613, M84803, M85206, M85603, M88903, M96803, M98013