NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 10212 2.0% 2411 0.5% 89 0.0% 349 0.1% 11 0.0% 62 0.0% 337 0.1% 497004 97.4% 510475 100.0%
ASCUS 4189 16.3% 3636 14.2% 133 0.5% 1588 6.2% 20 0.1% 39 0.2% 322 1.3% 15738 61.3% 25665 100.0%
CIN1 2885 17.9% 4434 27.5% 154 1.0% 2152 13.3% 22 0.1% 27 0.2% 238 1.5% 6214 38.5% 16126 100.0%
Körtelcellsatypi 282 35.4% 117 14.7% 5 0.6% 85 10.7% 59 7.4% 50 6.3% 30 3.8% 169 21.2% 797 100.0%
Atypi av oklar celltyp 192 30.7% 96 15.3% 7 1.1% 108 17.3% 16 2.6% 18 2.9% 24 3.8% 165 26.4% 626 100.0%
ASC-H 228 11.2% 354 17.4% 21 1.0% 1040 51.1% 22 1.1% 43 2.1% 27 1.3% 302 14.8% 2037 100.0%
CIN2 66 9.7% 91 13.4% 58 8.5% 389 57.3% 6 0.9% 10 1.5% 6 0.9% 53 7.8% 679 100.0%
CIN3 396 5.6% 649 9.3% 105 1.5% 5022 71.6% 98 1.4% 214 3.1% 53 0.8% 474 6.8% 7011 100.0%
Adenocarcinom 17 6.3% 8 3.0% . . 33 12.3% 49 18.3% 88 32.8% 1 0.4% 72 26.9% 268 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 5 13.5% . . . . 5 13.5% 4 10.8% 13 35.1% . . 10 27.0% 37 100.0%
Skivepitelcancer 5 3.5% 2 1.4% 1 0.7% 46 31.9% 1 0.7% 71 49.3% . . 18 12.5% 144 100.0%
Totalt 18477 3.3% 11798 2.1% 573 0.1% 10817 1.9% 308 0.1% 635 0.1% 1038 0.2% 520219 92.3% 563865 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80006, M80009, M80109, M80133, M80413, M80503, M80703, M81401, M81403, M81406, M81407, M81409, M82463, M82603, M83106, M83803, M83806, M84006, M84403, M84413, M84416, M84421, M84426, M84603, M84606, M84613, M85006, M85603, M87203, M88033, M89303, M89333, M89803, M91003