NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 10850 1.8% 2051 0.3% 399 0.1% 155 0.0% 14 0.0% 60 0.0% 875 0.1% 582043 97.6% 596447 100.0%
ASCUS 4309 17.5% 3108 12.6% 1276 5.2% 880 3.6% 27 0.1% 35 0.1% 814 3.3% 14154 57.5% 24603 100.0%
CIN1 2616 17.6% 3568 24.0% 1573 10.6% 1090 7.3% 18 0.1% 25 0.2% 686 4.6% 5282 35.5% 14858 100.0%
Körtelcellsatypi 318 37.2% 74 8.7% 45 5.3% 70 8.2% 42 4.9% 48 5.6% 56 6.5% 202 23.6% 855 100.0%
Atypi av oklar celltyp 194 30.2% 54 8.4% 40 6.2% 79 12.3% 10 1.6% 33 5.1% 51 7.9% 182 28.3% 643 100.0%
ASC-H 108 10.4% 151 14.5% 217 20.9% 430 41.4% 14 1.3% 31 3.0% 30 2.9% 57 5.5% 1038 100.0%
CIN2 409 8.0% 592 11.6% 1604 31.5% 1938 38.0% 30 0.6% 82 1.6% 120 2.4% 321 6.3% 5096 100.0%
CIN3 62 2.4% 83 3.2% 228 8.8% 1913 73.5% 44 1.7% 174 6.7% 17 0.7% 80 3.1% 2601 100.0%
Adenocarcinom 24 8.5% 6 2.1% 2 0.7% 21 7.4% 48 16.9% 89 31.3% 8 2.8% 86 30.3% 284 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 2 13.3% . . . . 2 13.3% . . 9 60.0% . . 2 13.3% 15 100.0%
Skivepitelcancer 7 5.4% 3 2.3% 2 1.5% 38 29.2% . . 59 45.4% . . 21 16.2% 130 100.0%
Totalt 18899 2.9% 9690 1.5% 5386 0.8% 6616 1.0% 247 0.0% 645 0.1% 2657 0.4% 602430 93.2% 646570 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80009, M80109, M80133, M80203, M80413, M80503, M80506, M80703, M80753, M81203, M81401, M81403, M81406, M81409, M82603, M82623, M83106, M83802, M83803, M83806, M84411, M84413, M84416, M84426, M84603, M84606, M84803, M85006, M85206, M85603, M88901, M89301, M89516, M89806, M96803