NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
088 (081) Huddinge

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 182 0.6% 79 0.2% 7 0.0% 27 0.1% 1 0.0% 2 0.0% 18 0.1% 32172 99.0% 32488 100.0%
ASCUS 368 27.0% 398 29.2% 20 1.5% 212 15.5% 3 0.2% 5 0.4% 55 4.0% 304 22.3% 1365 100.0%
CIN1 414 24.3% 630 37.0% 34 2.0% 321 18.8% 2 0.1% 2 0.1% 52 3.1% 248 14.6% 1703 100.0%
Körtelcellsatypi 15 13.0% 29 25.2% . . 41 35.7% 12 10.4% 12 10.4% 3 2.6% 3 2.6% 115 100.0%
Atypi av oklar celltyp 9 22.0% 9 22.0% 1 2.4% 12 29.3% . . 1 2.4% 3 7.3% 6 14.6% 41 100.0%
ASC-H 12 8.4% 28 19.6% 3 2.1% 96 67.1% 2 1.4% . . . . 2 1.4% 143 100.0%
CIN2 1 20.0% . . . . 4 80.0% . . . . . . . . 5 100.0%
CIN3 77 6.7% 132 11.5% 13 1.1% 842 73.3% 17 1.5% 27 2.3% 13 1.1% 28 2.4% 1149 100.0%
Adenocarcinom 3 7.9% 2 5.3% . . 15 39.5% 8 21.1% 10 26.3% . . . . 38 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 6 75.0% . . 2 25.0% . . . . 8 100.0%
Total 1081 2.9% 1307 3.5% 78 0.2% 1577 4.3% 45 0.1% 61 0.2% 144 0.4% 32763 88.4% 37056 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81401, M81403, M84006