NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
088 (081) Huddinge

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 311 0.4% 34 0.0% 12 0.0% 4 0.0% . . 2 0.0% 17 0.0% 70173 99.5% 70553 100.0%
ASCUS 302 15.6% 347 18.0% 155 8.0% 140 7.3% 3 0.2% 4 0.2% 156 8.1% 824 42.7% 1931 100.0%
CIN1 330 20.2% 499 30.5% 200 12.2% 163 10.0% 4 0.2% 3 0.2% 136 8.3% 302 18.4% 1637 100.0%
Körtelcellsatypi 67 34.9% 23 12.0% 17 8.9% 37 19.3% 10 5.2% 6 3.1% 20 10.4% 12 6.3% 192 100.0%
Atypi av oklar celltyp 10 37.0% 2 7.4% 4 14.8% 9 33.3% . . . . 1 3.7% 1 3.7% 27 100.0%
ASC-H 8 6.8% 14 11.9% 20 16.9% 62 52.5% 5 4.2% 6 5.1% 3 2.5% . . 118 100.0%
CIN2 61 8.8% 78 11.3% 168 24.3% 320 46.3% 4 0.6% 13 1.9% 25 3.6% 22 3.2% 691 100.0%
CIN3 5 2.5% 3 1.5% 15 7.4% 165 81.7% 1 0.5% 8 4.0% 2 1.0% 3 1.5% 202 100.0%
Adenocarcinom 4 10.8% 3 8.1% . . 11 29.7% 7 18.9% 10 27.0% 1 2.7% 1 2.7% 37 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 6 37.5% . . 9 56.3% . . 1 6.3% 16 100.0%
Total 1098 1.5% 1003 1.3% 591 0.8% 917 1.2% 34 0.0% 61 0.1% 361 0.5% 71339 94.6% 75404 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80703, M81401, M81403, M88901