NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
211 Linköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 100 0.4% 15 0.1% . . 1 0.0% . . 1 0.0% . . 22803 99.5% 22920 100.0%
ASCUS 29 3.0% 161 16.9% 1 0.1% 74 7.8% 1 0.1% . . 4 0.4% 684 71.7% 954 100.0%
CIN1 31 5.7% 133 24.5% 1 0.2% 82 15.1% 2 0.4% 1 0.2% . . 292 53.9% 542 100.0%
Körtelcellsatypi 11 61.1% 1 5.6% . . 1 5.6% 2 11.1% 1 5.6% 1 5.6% 1 5.6% 18 100.0%
ASC-H 2 4.1% 8 16.3% . . 33 67.3% 3 6.1% 1 2.0% . . 2 4.1% 49 100.0%
CIN3 . . 11 7.5% 1 0.7% 114 77.6% 4 2.7% 13 8.8% . . 4 2.7% 147 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 20.0% . . 3 60.0% . . 1 20.0% 5 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 6 100.0% . . . . . . . . 6 100.0%
Total 173 0.7% 329 1.3% 3 0.0% 312 1.3% 12 0.0% 20 0.1% 5 0.0% 23787 96.5% 24641 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M85603