NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
231 Jönköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 100 0.5% 4 0.0% . . 1 0.0% . . . . . . 18448 99.4% 18553 100.0%
ASCUS 54 9.5% 55 9.7% . . 56 9.9% . . 3 0.5% 8 1.4% 392 69.0% 568 100.0%
CIN1 43 18.0% 45 18.8% 1 0.4% 37 15.5% 3 1.3% . . 6 2.5% 104 43.5% 239 100.0%
Körtelcellsatypi 3 33.3% . . . . 1 11.1% . . 2 22.2% 1 11.1% 2 22.2% 9 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 12.5% 1 12.5% . . 5 62.5% 1 12.5% . . . . . . 8 100.0%
ASC-H 1 3.0% 3 9.1% . . 24 72.7% 1 3.0% 1 3.0% 2 6.1% 1 3.0% 33 100.0%
CIN3 9 9.2% 5 5.1% . . 77 78.6% 3 3.1% 1 1.0% 2 2.0% 1 1.0% 98 100.0%
Adenocarcinom . . 1 100.0% . . . . . . . . . . . . 1 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 25.0% . . . . 1 25.0% 2 50.0% . . . . . . 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Total 212 1.1% 114 0.6% 1 0.0% 203 1.0% 10 0.1% 7 0.0% 19 0.1% 18948 97.1% 19514 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M84603