NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
411 Lund

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 168 0.7% 8 0.0% . . 3 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 3 0.0% 22857 99.2% 23042 100.0%
ASCUS 364 20.1% 127 7.0% 3 0.2% 89 4.9% 1 0.1% 1 0.1% 29 1.6% 1200 66.2% 1814 100.0%
CIN1 267 19.8% 176 13.1% 1 0.1% 127 9.4% 3 0.2% . . 18 1.3% 755 56.1% 1347 100.0%
Körtelcellsatypi 15 39.5% 2 5.3% . . 2 5.3% 4 10.5% 2 5.3% 2 5.3% 11 28.9% 38 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 20.0% 2 13.3% . . 1 6.7% . . 1 6.7% . . 8 53.3% 15 100.0%
ASC-H 29 13.4% 25 11.5% . . 118 54.4% 2 0.9% 5 2.3% 4 1.8% 34 15.7% 217 100.0%
CIN3 47 8.1% 32 5.5% 1 0.2% 408 70.6% 5 0.9% 12 2.1% 5 0.9% 68 11.8% 578 100.0%
Adenocarcinom 2 14.3% 1 7.1% . . . . 9 64.3% 2 14.3% . . . . 14 100.0%
Skivepitelcancer 1 10.0% . . . . 3 30.0% . . 4 40.0% . . 2 20.0% 10 100.0%
Total 896 3.3% 373 1.4% 5 0.0% 751 2.8% 25 0.1% 29 0.1% 61 0.2% 24935 92.1% 27075 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803, M83806, M88033