NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
411 Lund

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 290 0.6% 2 0.0% . . 2 0.0% . . 1 0.0% 9 0.0% 45677 99.3% 45981 100.0%
ASCUS 171 12.6% 48 3.5% 13 1.0% 20 1.5% . . 1 0.1% 27 2.0% 1080 79.4% 1360 100.0%
CIN1 158 15.5% 117 11.5% 42 4.1% 57 5.6% . . 3 0.3% 41 4.0% 602 59.0% 1020 100.0%
Körtelcellsatypi 13 41.9% 2 6.5% . . . . 3 9.7% 2 6.5% 2 6.5% 9 29.0% 31 100.0%
Atypi av oklar celltyp 15 40.5% 1 2.7% 3 8.1% 4 10.8% . . . . 4 10.8% 10 27.0% 37 100.0%
ASC-H 2 40.0% . . . . 1 20.0% . . . . 2 40.0% . . 5 100.0%
CIN2 26 7.4% 37 10.5% 106 30.0% 118 33.4% 4 1.1% 6 1.7% 10 2.8% 46 13.0% 353 100.0%
CIN3 4 2.2% 7 3.8% 9 4.9% 140 76.9% 2 1.1% 4 2.2% 1 0.5% 15 8.2% 182 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . 8 61.5% 3 23.1% 1 7.7% 1 7.7% 13 100.0%
Skivepitelcancer 1 20.0% . . . . 2 40.0% . . 1 20.0% . . 1 20.0% 5 100.0%
Total 680 1.4% 214 0.4% 173 0.4% 344 0.7% 17 0.0% 21 0.0% 97 0.2% 47441 96.8% 48987 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81203, M81403, M84413