NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
501 Göteborg

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 140 0.3% 19 0.0% . . 5 0.0% . . . . . . 45001 99.6% 45165 100.0%
ASCUS 179 7.4% 338 14.0% 11 0.5% 212 8.8% 2 0.1% 4 0.2% 5 0.2% 1656 68.8% 2407 100.0%
CIN1 30 8.7% 85 24.6% 4 1.2% 63 18.3% 1 0.3% . . 1 0.3% 161 46.7% 345 100.0%
Körtelcellsatypi 9 37.5% 1 4.2% . . 3 12.5% 3 12.5% 4 16.7% . . 4 16.7% 24 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
ASC-H 12 11.2% 16 15.0% . . 47 43.9% 1 0.9% 2 1.9% . . 29 27.1% 107 100.0%
CIN2 2 15.4% 1 7.7% . . 9 69.2% . . . . . . 1 7.7% 13 100.0%
CIN3 7 2.4% 31 10.7% 2 0.7% 166 57.0% 4 1.4% 6 2.1% 1 0.3% 74 25.4% 291 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 2 66.7% . . 1 33.3% . . . . 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 33.3% . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Total 379 0.8% 491 1.0% 17 0.0% 508 1.1% 11 0.0% 19 0.0% 7 0.0% 46927 97.0% 48359 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M91003